Privacyverklaring versie 27 november 2018 Optiek Stassar, gevestigd te Baarle-Nassau en Dongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactpersoon is Bas Michielsen. 1. Persoonsgegevens die wij verwerken Optiek Stassar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres 2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Optiek Stassar verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - gezondheid - burgerservicenummer (BSN) - polis(nummer) zorgverzekeraar 3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Optiek Stassar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - De gezondheid van uw ogen te beoordelen. - Het afhandelen van uw betaling / vergoeding zorgverzekering in te dienen. - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. - Om goederen en diensten bij u af te leveren. 4. Geautomatiseerde besluitvorming Optiek Stassar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Optiek Stassar) tussen zit. Optiek Stassar gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: - Apollo, om klant gegevens bij te houden. Dit om het verloop van de sterkte en de gezondheid van uw ogen te kunnen vergelijken en daardoor een goed advies te kunnen geven. - Zorgdomein, om onze bevindingen aan de huisarts te kunnen sturen als wij op aanvraag van deze huisarts een oogonderzoek hebben gedaan. - Vital Health (KIS), om de resultaten van een diabetes onderzoek aan de huisarts te kunnen sturen. 5. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren Optiek Stassar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De klant heeft ten alle tijden de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te laten vergeten in onze database. Medische gegevens gekoppeld aan een opdracht en/of dienst worden 15 jaar bewaard, conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). 6. Delen van persoonsgegevens met derden Optiek Stassar verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Optiek Stassar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Optiek Stassar gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 8. Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen, overdragen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Optiek Stassar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@optiekstassar.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Optiek Stassar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Optiek Stassar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons in de winkel, per telefoon of via info@optiekstassar.nl . 10.  Wijzigingen Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u te allen tijde van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.
Looiersplein 22 Dongen   tel: 0162-312693                                                                                       St. Annaplein 14 Baarle-Nassau   tel: 013-507 0121 
© Optiek Stassar 2022
© Optiek Stassar 2022
Looiersplein 22 Dongen          St. Annaplein 14 Baarle-Nassau   tel: 0162-312693                 tel: 013-507 0121
PRIVACYVERKLARING versie 27 november 2018 Optiek Stassar, gevestigd te Baarle-Nassau en Dongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactpersoon is Bas Michielsen. 1.Persoonsgegevens die wij verwerken Optiek Stassar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: -Voor- en achternaam -Geslacht -Geboortedatum -Adresgegevens -Telefoonnummer -E-mailadres 2.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Optiek Stassar verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: -gezondheid -burgerservicenummer (BSN) -polis(nummer) zorgverzekeraar 3.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Optiek Stassar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: -De gezondheid van uw ogen te beoordelen. -Het afhandelen van uw betaling / vergoeding zorgverzekering in te dienen. -U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. -Om goederen en diensten bij u af te leveren. 4.Geautomatiseerde besluitvorming Optiek Stassar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Optiek Stassar) tussen zit. Optiek Stassar gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: -Apollo, om klant gegevens bij te houden. Dit om het verloop van de sterkte en de gezondheid van uw ogen te kunnen vergelijken en daardoor een goed advies te kunnen geven. -Zorgdomein, om onze bevindingen aan de huisarts te kunnen sturen als wij op aanvraag van deze huisarts een oogonderzoek hebben gedaan. -Vital Health (KIS), om de resultaten van een diabetes onderzoek aan de huisarts te kunnen sturen. 5.Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren Optiek Stassar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De klant heeft ten alle tijden de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te laten vergeten in onze database. Medische gegevens gekoppeld aan een opdracht en/of dienst worden 15 jaar bewaard, conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). 6.Delen van persoonsgegevens met derden Optiek Stassar verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Optiek Stassar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 7.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Optiek Stassar gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 8.Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen, overdragen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Optiek Stassar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@optiekstassar.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Optiek Stassar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 9.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Optiek Stassar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons in de winkel, per telefoon of via info@optiekstassar.nl . 10. Wijzigingen Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u te allen tijde van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.