© Optiek Stassar 2022
SAMENWERKING MET HUISARTSEN EN OOGARTSEN Optiek Stassar werkt samen met oogartsen uit het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg (ETZ), het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oogkliniek Midden Brabant. Indien wij na een oogonderzoek constateren dat er redenen zijn voor nader onderzoek door een medisch specialist kunnen wij u doorverwijzen. Tevens werkt Optiek Stassar samen met huisartsen in Dongen en Baarle-Nassau. De huisarts zal u naar ons doorverwijzen voor mogelijke oogaandoeningen, een diabetesscreening of een cycloplege refractie bij kinderen vanaf 8 jaar.
Looiersplein 22 Dongen   tel: 0162-312693                                                                                       St. Annaplein 14 Baarle-Nassau   tel: 013-507 0121 
De Stassar Oog Scan is een uitgebreid oogonderzoek uitgevoerd door een gediplomeerd optometrist. De Stassar Oog Scan duurt in totaal circa 20 minuten en is pijnloos en zonder risico voor uw oog.  Indien wij na een oogonderzoek constateren dat er redenen zijn voor nader onderzoek door een medisch specialist kunnen wij u direct doorverwijzen. Een snelle behandeling in een vroegtijdig stadium kan onherstelbare schade zoals slechtziendheid of blindheid voorkomen. De Stassar Oog Scan kan onder andere de volgende aandoeningen opsporen:  •	Glaucoom: indien u een te hoge oogdruk heeft worden de oogzenuw en bloedvaten bekeken op beschadigingen. •	Macula degeneratie: de ‘gele vlek’ op het netvlies zorgt voor waarneming van kleur en heet ook wel de macula. Degeneratie van de macula betekent dus een slechter zicht van kleuren. •	Suikerziekte: Door suikerziekte worden bloedvaten in het netvlies van mindere kwaliteit. Lekken van deze bloedvaten geeft onherstelbare schade zoals mogelijk blindheid. STASSAR OOG SCAN De complete Stassar Oog Scan bestaat uit: 	 •	onderzoek achterste oogsegment met netvliesfoto’s •	onderzoek voorste oogsegment met spleetlamp •	autorefractie •	meting optimale brilcorrectie •	meting oogdruk •	bepaling visus 20-20-2 regel: 20 minuten dichtbij kijken 20 seconden ver weg kijken elke dag 2 uur buiten zijn Optiek Stassar is expert op het gebied van myopie management. Dit is het opstellen van een behandelplan om de verergering van bijziendheid bij kinderen te verminderen. Maakt jouw kind veel gebruik van een laptop, tablet of smartphone? Is één of beide ouders bijziend? Laat dan zijn of haar ogen checken bij Optiek Stassar.  Myopie betekent bijziendheid. Als je bijziend bent zie je dichtbij goed, terwijl je veraf juist wazig ziet. Dit komt omdat je oog in de as-lengte zo sterk groeit dat de afbeelding waar je naar kijkt niet meer óp het netvlies afgebeeld wordt, maar ervóór. Je hebt dan een correctie met een min-sterkte nodig om weer scherp te zien. Op dit moment is al 25% van de 13-jarigen in Nederland bijziend. Als je één of meer van deze signalen herkent bij je kind, is je kind mogelijk bijziend: •	Klachten over hoofdpijn of ‘vermoeide ogen’ •	Moeite op school door het niet goed kunnen lezen van het bord •	Dicht bij de televisie, computer of andere beeldschermen gaan zitten •	Objecten in de verte niet goed kunnen zien •	Veel knipperen, veel in de ogen wrijven, ogen vaak dichtknijpen Ook erfelijkheid speelt een rol. Als één of beide ouders bijziend zijn, is er een grotere kans op bijziendheid voor het kind.  Het is belangrijk de ogen van je kind regelmatig te laten controleren door een specialist, óók als er geen indicaties voor bijziendheid zijn. Vooral bij jongeren neemt bijziendheid vaak sterk toe. Deze sterke toename vindt meestal plaats tussen de leeftijd van 6 en 17 jaar. Deze groep loopt gevaar om hoog-bijziend te worden. De problemen met hoge bijziendheid zijn: grotere kans op staar, verhoogde kans op glaucoom, grote kans op netvliesloslating. Myopie management bij Optiek Stassar bestaat uit: •	Oogonderzoek (o.a. cyclo-meting, corneatopografie en aslengtemeting) •	Diagnose •	Bespreken lifestyle kind (de 20-20-2 regel) •	Opstellen van behandelplan (lifestyle advies, aanmeten speciale lenzen / brilglazen of atropine-oogdruppels) •	Reguliere controles MYOPIE MANAGEMENT
© Optiek Stassar 2022
Looiersplein 22 Dongen          St. Annaplein 14 Baarle-Nassau   tel: 0162-312693                 tel: 013-507 0121
SAMENWERKING MET HUISARTSEN EN OOGARTSEN Optiek Stassar werkt samen met oogartsen uit het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg (ETZ), het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oogkliniek Midden Brabant. Indien wij na een oogonderzoek constateren dat er redenen zijn voor nader onderzoek door een medisch specialist kunnen wij u doorverwijzen. Tevens werkt Optiek Stassar samen met huisartsen in Dongen en Baarle-Nassau. De huisarts zal u naar ons doorverwijzen voor mogelijke oogaandoeningen, een diabetesscreening of een cycloplege refractie bij kinderen vanaf 8 jaar. De Stassar Oog Scan is een uitgebreid oogonderzoek uitgevoerd door een gediplomeerd optometrist. De Stassar Oog Scan duurt in totaal circa 20 minuten en is pijnloos en zonder risico voor uw oog.  Indien wij na een oogonderzoek constateren dat er redenen zijn voor nader onderzoek door een medisch specialist kunnen wij u direct doorverwijzen. Een snelle behandeling in een vroegtijdig stadium kan onherstelbare schade zoals slechtziendheid of blindheid voorkomen. De Stassar Oog Scan kan onder andere de volgende aandoeningen opsporen:  •	Glaucoom: indien u een te hoge oogdruk heeft worden de oogzenuw en bloedvaten bekeken op beschadigingen. •	Macula degeneratie: de ‘gele vlek’ op het netvlies zorgt voor waarneming van kleur en heet ook wel de macula. Degeneratie van de macula betekent dus een slechter zicht van kleuren. •	Suikerziekte: Door suikerziekte worden bloedvaten in het netvlies van mindere kwaliteit. Lekken van deze bloedvaten geeft onherstelbare schade zoals mogelijk blindheid. STASSAR OOG SCAN De complete Stassar Oog Scan bestaat uit: 	 •	onderzoek achterste oogsegment met netvliesfoto’s •	onderzoek voorste oogsegment met spleetlamp •	autorefractie •	meting optimale brilcorrectie •	meting oogdruk •	bepaling visus 20-20-2 regel: 20 minuten dichtbij kijken 20 seconden ver weg kijken elke dag 2 uur buiten zijn Optiek Stassar is expert op het gebied van myopie management. Dit is het opstellen van een behandelplan om de verergering van bijziendheid bij kinderen te verminderen. Maakt jouw kind veel gebruik van een laptop, tablet of smartphone? Is één of beide ouders bijziend? Laat dan zijn of haar ogen checken bij Optiek Stassar.  Myopie betekent bijziendheid. Als je bijziend bent zie je dichtbij goed, terwijl je veraf juist wazig ziet. Dit komt omdat je oog in de as-lengte zo sterk groeit dat de afbeelding waar je naar kijkt niet meer óp het netvlies afgebeeld wordt, maar ervóór. Je hebt dan een correctie met een min-sterkte nodig om weer scherp te zien. Op dit moment is al 25% van de 13-jarigen in Nederland bijziend. Als je één of meer van deze signalen herkent bij je kind, is je kind mogelijk bijziend: •	Klachten over hoofdpijn of ‘vermoeide ogen’ •	Moeite op school door het niet goed kunnen lezen van het bord •	Dicht bij de televisie, computer of andere beeldschermen gaan zitten •	Objecten in de verte niet goed kunnen zien •	Veel knipperen, veel in de ogen wrijven, ogen vaak dichtknijpen Ook erfelijkheid speelt een rol. Als één of beide ouders bijziend zijn, is er een grotere kans op bijziendheid voor het kind.  Het is belangrijk de ogen van je kind regelmatig te laten controleren door een specialist, óók als er geen indicaties voor bijziendheid zijn. Vooral bij jongeren neemt bijziendheid vaak sterk toe. Deze sterke toename vindt meestal plaats tussen de leeftijd van 6 en 17 jaar. Deze groep loopt gevaar om hoog-bijziend te worden. De problemen met hoge bijziendheid zijn: grotere kans op staar, verhoogde kans op glaucoom, grote kans op netvliesloslating. Myopie management bij Optiek Stassar bestaat uit: •	Oogonderzoek (o.a. cyclo-meting, corneatopografie en aslengtemeting) •	Diagnose •	Bespreken lifestyle kind (de 20-20-2 regel) •	Opstellen van behandelplan (lifestyle advies, aanmeten speciale lenzen / brilglazen of atropine-oogdruppels) •	Reguliere controles MYOPIE MANAGEMENT